Kép: ParallelVision - Pixabay

A fekete lyuk egyértelműen olyan, mint a székely mondás medvéje, hiszen nem játék. Ám akadhatnak elméleti körülmények, melyek mentén túlélhető, ha beszippantja az embert. 

A fekete lyuk egy olyan képződmény, amiből az erős gravitáció miatt még a fény sem képes távozni, ám benne az eseményhorizont mögött nincs valódi égitest. Már ebből is kiviláglik, hogy emberként bekerülni egy ilyenbe, eléggé elronthatja a napunkat. Ám akad olyan elmélet, ami szerint mégis túlélhető a dolog, de ehhez elég speciális körülmények kellenek. Kell hozzá egy olyan szupermasszív fekete lyuk, amely teljesen elszigetelt, és nem a környékbeli anyagokat, gázokat, vagy akár égitesteket rágcsálja. Amennyiben sikerülne egy ilyet találni, és bemerészkednénk, a belső tér minden megfigyelt vagy mérhető része a lyuk eseményhorizontjába kerül.

Szomorú a dologban azonba, hogy az eseményhorizonton túl semmi nem kerülheti el a gravitációs húzást, így az odabent lévő ember nem tudna információkat küldeni a horizonton innenre. Tehát ha egy csapat bátor személy bemerészkedne, és esetleg túl is élné ezt, az égvilágon semmit nem tudnánk meg erről, tehát valójában egy olyan öngyilkos küldetésre merészkednének, amiből a kinyerhető információ mennyisége nulla. Abban pedig nem vagyunk biztosak, hogy pusztán a móka kedvéért lenne-e bárki, aki ennyire haszontalan küldetésre indulna. Kivéve persze az Armageddon című film Rockhoundját, aki viszont hiába szeretett volna hősi halált halni, hiszen adóssága is volt, meg kutya nem várta haza, inkább Bruce Willis áldozta fel magát, a lánya szeme láttára.